Grøn energi er en investering

Grøn energi er en investering

Når man taler om omlægning af det ene og det andet, kan associationen ofte være, at det både lyder omstændigt og omkostningsfuldt. Det er også delvist korrekt. For det meste omlægning kræver en økonomisk investering i første omgang, for at kunne blive en realitet. Men oftest er en omlægning et synonym for en opdatering eller en forbedring. Ved at omlægge det gamle til noget nyt, har man ofte forbedret det, der før var. Med dette i baghovedet, kan man måske se på omlægning til grøn energi med lidt andre briller. For debatten om omlægningen til grøn energi har været forfulgt af en negativ konnotation, som lidt overskygger den egentlige intention. Og egentlig også både målet og mulighederne. 

 

Omlægning til grøn energi

Som tidligere nævnt kan omlægning til grøn energi nemt lyde omfattende og som en unødvendig dyr investering. Det virker som en langtidsinvestering, og i et samfund for forpligtelse bliver en ting, som vi tager mere og mere afstand fra, kan det virke uoverskueligt. Alligevel er der meget godt at hente ved en omlægning til grøn energi. Grøn energi dækker i dag over flere forskellige energikilder. Den mest brugte i Danmark er naturligvis vindenergi. De mange vindmøller både på land og i vandet, er med til at producere en masse grøn energi til Danmark. Derudover blomstrer flere og flere solcellemarker frem rundt omkring i landet. Selvom mange ikke finder de mange solcellemarker særlig appellerende, er der alligevel stor tilslutning til, at vi i Danmark har flere forskellige energikilder, som alle kan producere grøn energi. 

 

De større udfordringer kommer, når man fra politiks side forsøger at tvangsindlægge befolkningen til at omlægge til grøn energi. For selvom det sker med bedste intentioner, og selvom det i høj grad er noget, som befolkningen bakker op om, skurer det i manges ører, når politikkerne bestemmer, hvor og hvordan man skal skaffe sin energi fra.

 

De mange fordele ved grøn energi

Selvom statens indblanding ofte kan skabe en masse uro blandt befolkningen, når det kommer til omlægning til grøn energi, er der unægteligt en masse fordele. For det første har vi i Danmark gode muligheder for at blive mere eller mindre selvforsynende på grøn energi. Dette skaber en uafhængighed fra andre lande, og den selvstændighed mange efterspørger. Derudover er grøn energi en økonomisk investering, som helt sikkert vil give pote på sigt. Det er naturligvis store investeringer at omlægge, men det ændrer ikke på, at det om 10-15 år er tjent ind og derefter vil den almene borger kunne spare penge månedligt, alene fordi der er omlagt til grøn energi. Fordelene er der mange af, så selvom nogle borgere får knopper af, at politikkerne forsøger at diktere deres energikilder, kan det i sidste ende være en økonomisk gave.

admin-istratoren