Investering for nybegynder

Investering for nybegynder

Når man som helt grøn nybegynder har besluttet sig for, at man gerne vil til at investere sine penge enten aktivt eller passivt, er der rigtigt mange tinge man skal være opmærksom på. Som nybegynder bliver man bombarderet med informationer, nye termer og mm., derfor er der enormt mange som faktisk ikke får investeret, simpelthen fordi ”information overload” stopper dem før de overhovedet er kommet i gang. Derfor skal man som nybegynder være meget ydmyg og erkende, at man intet ved og det er okay, men at man bibeholder lysten og motivation til at lære og suge viden til sig. Uagtet om man vil investere aktivt, ved selv at forvalte sin formue eller om man vil gøre det passivt, enten gennem banken, investeringsforeninger eller ETF’er, er det altid en god ting at sætte sig ind i tingene selv. Især når det kommer til investeringer, så skal man være aggressiv tålmodig – og hvad menes der så med det?

Aggressiv tålmodighed

Aggressiv tålmodighed er, at man skal være tålmodig og lade markedet arbejde for sig over mange år, og på den måde opbygge en gradvist større formue. Samtidig skal man dog være aggressiv i sin læring, så man kan minimere sine fejl og dermed nå finansiel frihed hurtigere. Ethvert marked er kendetegnet ved at være cyklisk, hvor priser både går op (bullish) og ned (bearish). Der kræver det, at man har lagt strategier for hvilken type investor man er, om man er kort- eller langsigtet. Er man kortsigtet kræver det, at man er god til at spotte tegn på at markedet vender, enten op eller ned. Hvor hvis man er langsigtet, så er Dollar-cost-average (DCA) princippet nok en bedre ide, hvor man investerer i et aktiv uanset dets kortsigtede pris. Hav en plan og eksekver på den Afslutningsvis, så kræver investeringer både aktivt som passivt en god psyke og en rigtig logisk tilgang til det. Markeder er volatile og det vil ikke altid gå ens vej, det er dog i modgang at man lærer mest om sig selv og markedet. Man skal holde hovedet koldt og motivation oppe og foretage sin analyser fra et rationelt grundlag, ellers ender man med at tabe mange penge. Det er som regel når ”der er blod i gaderne” som man siger, at der kan man finde de bedste handler. Derfor skal man have strategier for når markedet går op og ned, og når ens kriterier er opfyldt, så eksekverer man. Gør man det uden følelser involveret, så skal man nok få succes indenfor dette hårde marked

admin-istratoren