LRP – Erstatning advokat

LRP – Erstatning advokat

At hyre en advokat er ikke gratis. Uanset, hvilken type retssag man skal igennem, vil udgifterne til en advokat skulle dækkes. Med en kompetent advokat øger man chancen for at vinde sin sag, men det er ikke omkostningsfrit at vælge de bedste. Derfor er det også afgørende, at vi har et system, som hjælper de svagest stillede i kampen om retfærdighed. I Danmark har vi fundet en måde at give flere modet til at tage denne kamp op, ved at sikre erstatning for de udgifter man har haft.  Udfaldet af en retssag er nemlig afgørende for, hvem der skal betale de omkostninger, der er ved en retssag, herunder også prisen for de arbejdstimer advokaten har brugt.

Hvem betaler prisen?

Når man skal igennem en retssag, vil man oftest hyre en advokat fra en virksomhed, der er specialiseret indenfor det, sagen handler om. De arbejdstimer, som advokaten bruger på sagen, skal naturligvis dækkes. Umiddelbart kunne man ledes til at tro, at det altid er den, der hyrer advokaten til en sag, som skal betale, men sådan ligger landet faktisk ikke. Taber man en sag, skal man dække sagens omkostninger og herunder altså også udgifterne til en advokat. Dertil betales også retsafgiften til retten og eventuelle omkostninger til de vidner, der har måtte være i sagen.

Man må derfor forholde sig til, inden man går i gang med en sag, om man er villig til at betale prisen, hvis man skulle gå hen at tabe. Modsat kan man med ro i sindet hyre en dyr og kompetent advokat, hvis man er overbevist om, at man bliver den sejrende part. For her vil modparten i en sag naturligvis skulle dække de udgifter, man har haft. Det er altså ikke sikkert, at det er en dyr fornøjelse at hyre en advokat. En god advokat kan i sidste ende være det, der er afgørende for om man vinder en sag eller ej, og dermed også om man får betalt gildet.

En erstatning for kampen

På den måde kan man sige, at man i en retssag kan få erstatning for de udgifter, man har haft. Dette kan være afgørende for, om man går ind i den kamp, som retssagen nu engang kan føles som. Er ens økonomi ustabil eller på anden måde presset, vil det virke uoverskueligt at få udgifter til en advokat, uanset hvor meget man gerne vil opnå retfærdighed i retssalen. Derfor er ”taberen betaler”-tilgangen vigtigt, da det giver mennesker med begrænsede økonomiske muligheder chancen for at tage kampen om mod en modstander, som ellers ville virke uovervindelig. Muligheden for at få den form for erstatning eller dækning af advokatudgifter, udjævner uligheden og gør den slagmark, vi kalder retssalen, mere jævnbyrdig.

admin-istratoren