Business Central og et nyt system til ejendomsadministration

Business Central og et nyt system til ejendomsadministration

Ny ”hot” teknologi sikrer billig hosting og har grønne perspektiver for ejendomsporteføljen

Business Central er blevet en super ERP-basisplatform med åbne veldokumenterede snitflader til bl.a. IOT-platforme med sensorer. Er der således et toilet der drypper, er det vigtigt at kende adressen og lejeren. De oplysninger fødes i ejendomsadministrationssystemet, og bør deles med randsystemer.

Da bl.a. Dynamics Property er bygget i Business Central, er det en kandidat der bør kigges nærmere på, når der skal bygget en ny IT-arkitektur.

Ikke nok med at platformen giver grønne muligheder så er der også mange spare!

Spar hosting udgiften

Tidligere skulle ERP installationen hostes hos en 3. part. I dag er er det en del af licensudgiften! Man kan dog stadig vælge at hoste løsningen på den ”gamle” måde, men ved at benytte de muligheder licensen giver kan den udgift elimineres helt.

Det kan let være flere tusinde kroner der her spares!

Der er ikke bare at vælge frit fra alle hylder

”Omkostningsbestemt leje” – det er kun en dansk politisk tradition, der kan udtænke et sådan regelsæt. Internationale systemer har ikke en chance for at løse opgaven endsige forstå materien.

Faktisk er nyere ejendomsadministrationsløsninger heller ikke gearet til opgaven.

Platform og forretningsprocesser hører sammen

Det er vigtigt ikke kun at fokusere på teknikken når der skal vælges et nyt system til ejendomsadministration. I dag er det heller ikke tilstrækkeligt at fokusere på forretningsprocesserne. Begge forhold skal løftes så processerne giver mening i en bredere kontekst, jf. de indledende bemærkninger om at integrere til andre systemer.

Business Centrals kerne system indeholder en meget stærk finansdel. Rundt om denne kerne er der køb/salg, et sagsmodul, produktionsstyring, en serviceløsning og et anlægsmodul. Det betyder at har man en serviceafdeling, vil man faktisk kunne dække dennes behov ved hjælp af standardfunktionaliteten. Dynamics Property kan trække på denne funktionalitet og tilføjer klient, ejendom, lejemål og lejer.

Software er en service over Internettet!

Software er gået fra noget – der kører på en lokal pc – til det er installeret på server en server i et Hosting firma til nu at være en tjeneste, der vedligeholdes af leverandøren og kører centralt med mange tusinde kunders installationer.

Kunstig intelligens dimensionerer systemerne og ydelsen optimeres konstant.

Hvem drifter en installation

Det er Microsoft, der forestår driften af Business Central, og en evt. leverandør der forestår vedligehold af en tillægsløsning.

I Business Central har leverandøren mulighed for at anføre applikationer der kan arbejde sammen på en positiv liste.

Kreativitet i forretningen

Navisions gamle styrke var, at virksomheden kunne lave tilpasninger, for at optimere egne forretningsprocesser. Ulempen var at virksomheden forblev i låst i en gammel version, da det var komplekst (underforstået ”dyrt”), at foretage rettelser. Business Central råder bod på dette ved at holde tilpasninger adskilte fra basissystemet. Best practice er imidlertid at lave automatiserede test til egne processer, således virksomheden kan være sikker på at ”logikken” fungerer som tilsigtet efterhånden som der kommer opdateringer.

Så når CO2 afgiften kommer – og hvis en del på forbrugsbasis skal tilgå lejeren, vil det i Dynamics Property, være muligt at etablere denne.

 

admin-istratoren